İSMİ DERSİM'DİR VE DERSİM OLARAK KALACAK!

Joomla Plugin

dersim belediyeDersim’e, Dersim ismine sahip çıkmak tarihe, bilince, özgürlüğe, Jar-u Diyar’a sahip çıkmak, onura sahip çıkmaktır 

Dersim’e sahip çıkmak, 1937–38’de yitirdiğimiz binlerce kefensiz toprağa düşenlerimize, hizmetçi, zevce ve evlatlık olarak verilen kız çocuklarımıza, 90 yıl sonra bile mezar yerleri açıklanmayan pirlerimize, Seyid Rıza ve yoldaşlarına sahip çıkmaktır. 

Dersim’e sahip çıkmak, her şeyden önce “Te’dip (terbiye etme, yola getirme), Tenkil (uzaklaştırma, sürgün), Taktil (kesme, parçalama, katletme), Tehcir (göçe zorlama, sürme), Temsil (asimile etme), Temdin (medenileştirme) ve Tasfiye (arıtma, temizleme)” politikalarına, soykırıma karşı çıkmaktır. 

31 Martta Dersim Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu ve Belediye Meclisi, “Dersim halkının iradesi ve taleplerine” uyarak belediyeye Dersim tabelasının asılması kararını aldı. Zira “Dersim” ismi ilk olarak 25 Aralık 1935 tarihli Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkındaki Kanunla, daha sonra da, 17 Kasım 2016 tarihinde atanan kayyum tarafından zorla “Tunceli” olarak değiştirilmişti. Tunceli, bir katliam ve soykırım harekâtının adıydı. Yüreklerde, vicdanlarda, belleklerde büyük acıları barındırıyordu. Barışı değil savaşı, yaşa(t)mayı değil, savaşı ve ölümü çağrıştırıyordu. 

Dersim isminin kullanılacağı kararı alınır alınınca tüm ırkçı, faşist MHP, İYi, AKP, Vatan gibi partilerle ADD gibi derneklerle zaman zaman demokrat görünmeye çalışan, oysa gerçekte birer ırkçı olan kimi TV çalışanları, köşe yazarları, şarkıcılar, kraldan çok kralcı geçinen bazı tetikçi piyonlar, koro halinde Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’ya karşı büyük bir linç ve itibarsızlaştırma kampanyası başlattı.. 

Ovacık Belediye Başkanlığı ve Dersim Belediye Başkan adaylığı süreçlerinde “Komünist Başkan Maçoğlu’na övgüler dizen, yazan, TV de özel program yapan Fatih Portakal, tweet atan şarkıcı Gökhan Özoğuz, sözde solcu, gerçekte tam bir ırkçı Soner Yalçın gibi yazarlar derhal tepki gösterdiler. O güne kadar enselerinin arkasında gizledikleri gerçek düşüncelerini ve saflarını belli edip “zamanı değildi”, “yeri değildi” diyerek, hem Maçoğlu’nun siyasal duruşuna, düşüncelerine karşıtlıklarını, hem de Dersim’e dair gerçek yüzlerini belli ettiler. Ardından da Dersim’e 2016’da kayyum olarak atanmış vali, Erzincan İstinaf Mahkemesine müracaat ederek, isim değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.. 

Oysa Tunceli ismi yerine Dersim isminin kullanılması o kadar anlaşılabilir, insancıl ve toplumsal barışa da hizmet eden bir olgudur ki, bu karara karşı gelmek gerçekte Dersim’e, Dersimlilerin siyasal, sosyal, etnik ve inançsal kimliğine, tarih ve kültürüne düşman olmakla eşdeğer bir tavırdır.. 

Çünkü Mameki, Kalan ve Dersim, o coğrafyanın binlerce yıllık tarihindeki isimlerdir. O coğrafyada yaşayan insanlar için tarihleri, inançları, kültürleri demektir. Bu sözcükler kendi adlarından daha değerli birer kutsal değerdir. 

Çünkü ‘Dersim’ Jar-u Diyardır, kutsaldır ve Dersim Ziyaretler ülkesidir. 

Ziyaretler ülkesinin, diyarının adı da Dersim’dir. Dersim, onurun, sevginin, sevdanın, kültürün, doğanın, inancın, tarihin tarifi ve ismidir. 

Bu son gelişmeler bize, bugüne kadar çokça dillendirdiğim, tarihte yaşadığımız, yaşattırılan acılar, katliam, soykırım ve haksızlıklara karşı, bir türlü gerçekleştirilmeyen “yüzleşmenin ve hesaplaşmanın da” yapılmasına olanak sağlayacaktır. Öncelikle yapılan katliam ve soykırımın, resmi kurumlarda, mecliste ve yazışmalarda kullanılan “Dersim” ismiyle değil de, neden “Tunç-eli Harekâtı” adıyla yapıldığını da düşünmek ve sorgulamak zorundayız. Geçmişte “çıbanbaşı” görüldüğü için “kökünden kazılarak koparılıp atılması” gereken Dersim’e olan bu düşmanlığın halen devam ediyor olması son derece ilginçtir ve dikkatle gözlemlenmelidir.   

Özel olarak Dersimliler ve Dersim dostları, genel olarak da ülkede yaşayan her birey, ya onura, tarihe, özgürlüğe sahip çıkacak, ya da devletin “Tunç-Eli Kanunu – Operasyonu” adıyla 1937-38 de gerçekleştirdiği katliamdan, soykırımdan, katliamcı ve soykırımcı zihniyetten yana olacaktır. Herkes tavrını net olarak belirlemek durumundadır, zira üçüncü bir seçenek ve tercih yoktur… 

Bilinmelidir ki, tabelalarda, antetli kâğıtlarda, evraklarda Tunceli yazsa da, ırkçı baskılar, şövenizm, inkâr, imha, linç politikaları devam etse de orası Dersim’dir ve DERSİM olarak kalacaktır. 

Erdal YILDIRIM

28 Mayıs 2019

 

Tuesday, 22 Ekim 2019

DUYURULAR

"ÇATLAĞINI BULAN YAZILAR  
Ezilenlerin Mücadele Tarihi"  adlı kitabım Babek Yayınları'ndan çıktı!
 

SİPARİŞ İÇİN: 

Makale Görünüm Sayısı
319800