Gezi Direnişi

Joomla Plugin
ey Taksim direnii
1- 27 mayıs günü başlayan ve bugüne kadar devam eden gelişmeler size ne ifade ediyor? Kısaca görüşlerinizi alabir miyiz?
2002 yılında iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetlerinin bu 11 yıl süredeki anti-demokratik uygulamaları, insan hakları ihlalleri, hayat pahalılığı, sosyal yaşamı milyonlara, ezilenlere, farklı kimliklere yaşanmaz hale getiren, baskıcı, yasakçı, gerici, faşist iktidarına karşı oluşan hoşnutsuzluğun ve özgürlük isteminin dışa vurumudur. Ülkenin yer altı, yerüstü zenginliklerini kar getiren şirket ve kuruluşlarını yandaş yeşil sermayeye peşkeş çeken AKP hükümeti, son olarak da Taksim Gezi Parkını RTE’nin damadının üst yönetici olduğu holdingine vermek isteyince tüm bu birikimler, çeşitli siyasal kesimlerin dayanışmacı ruhuyla birleşti. Ve geniş katılımlı - kapsamlı bir toplumsal başkaldırıya, adeta bir halk ayaklanmasına dönüştü.
 
2- Bu sürece hangi aşamada ve nasıl dahil oldunuz?
27 ve 29 Mayısta Taksim Gezi parkındaki barışçıl çevrecilerin çadırlarının, sabaha karşı tam bir devlet terörü uygulamayla, fiziki cebir ve zor kullanılarak sökülüp yıkılması ve dayatılan şiddeti duyar duymaz bundan sonraki süreçte mutlaka orada sürdürülen – sürdürülecek mücadelenin bir parçası olmaya karar verdim. 
ey  apulcuey Takdim karanfil eylemi
 
3- Özellikle 31 Mayıs ve 1 Haziran günü yaşadığımız o muazzam güçteki halkın ayağa kalkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belleğinizde silinmeyecek bir şekilde yer alan an ne oldu?
12 Eylül askeri faşist darbesinden sonraki 30 yıllık mücadele tarihinde bir dizi direnişler, mücadeleler olduğu kanıksanamaz. Ama bu süreçteki direnişlerin hiçbiri bu kadar kısa zamanda milyonlarca insanın geniş ve görkemli katılımına sahne olamamıştı. O günler, İstanbul’un, hatta yurdun birçok bölgesinden  yüzbinlerce insanın hiçbir engel tanımadan, baskıya, şiddete, zülme karşı eşitlik, özgürlük ve adalet duygusunu en ufak bir korku ve tereddüt yaşamadan, halaylarla, türkülerle sergilediği şölen günleriydi..  
 
4- Gezi Parkında ve Taksim meydanında hep birlikte yeni bir dünya yeni bir yaşam yarattık. Bu yaşamın neresinde ve nasıl yer aldınız? Taksim Gezi parkının yerleşiklerinden mi yoksa misafirlerinden mi oldunuz?
Gezi Parkı ve Taksim meydanında sürdürülen mücadelenin ve yaşamın her gün konuğuydum. Hergün Taksim’e gelip sürdürülen mücadelenin her anında elimden geldiğince yer aldım.
Gezi - Taksim saldr
 
5- Bildiğiniz gibi gezi sürecinin ilk başından itibaren forumlar düzenleme yaklaşımı vardı. Ama her an saldırı altında olmak ve yaşamın günlük örgütlenme sorunlarından hayat bulamamıştı. Ancak hareketin en kritik anında Gezi kitlesi foruma başvurdu. Taksim Dayanışma temsilcilerinin Başbakan ile yaptığı görüşmenin ardından yeni bir durum ortaya çıktı. Devlet tüm öfkesini Tayyip kanalıyla gezicilere kustu. Ve Gezi'yi boşaltmamızı istedi. Bu yaklaşım karşısında Dayanışmanın temsilciler üzerinden karar alması değil, tabanın istek ve eğilimlerine göre hareket etmesi genel bir yaklaşım olarak çıktı. İşte Gezi Forumu böyle başladı. Bu tarihi forumda siz orada mıydınız? Doğrudan demokrasinin örneği olan o gün nelere tanık oldunuz? Forumun aldığı “Gezi'den çıkmıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz” kararını nasıl karşıladınız?
Evet, Taksim Dayanışması ve sanatçıların Ankara’ya gittikleri o gün Gezi Parkındaydım.  Akşam saatlerinde başlayan ve saatlerce süren forumun ardından yapılan açıklamada, "Mücadeleye devam, Gezi parkını terk etmiyoruz" ve Mücadeleye Devam Bu Daha Başlangıç” şiarı -  kararı son derece doğru ve olması gereken devrimci, isyancı bir duruşun sergilenmesiydi. O gün ve o karardan sonra  kitlelerin daha  kararlı, daha güçlü olduklarını gördüm.
Gezi - Sapan Atan Ana
 
6- Kararlılık ilanı karşısında devlet tüm gücüyle Gezi'yi dağıtmak için saldırdı. Siz orada mıydınız ve neler yaşadınız?
Evet, 12 Mart ve 12 Eylül askeri faşist darbeleri ve sıkıyönetimlerini, dahası Hitler’in Nazi Almanya’sını aratmayacak bir barbarlıkta ve şiddette Toma’larla, gaz bombaları, kimyasal silah ve plastik mermileriyle Gezi Parkı ve Taksim Meydanındaki yüzbinlere Recep Tayyip Erdoğan’ın son 11 yıllık iktidarında özellikle yetiştirdiği “dindar ve kindar” polisi saldırdığında oradaydım. Yediğim kimyasal gazlar nedeniyle çok zor anlar yaşadığım ve kaçamayacak kadar kötü hissettiğim bir anda iki tanımadığım direnişçi gencin beni kollarımdan kaldırdığı, gözlerime solusyon ve ağzıma sirke, ilaç vs yetiştirdikleri anı unutmam asla mümkün değil. İşte o an, bir kez daha ve daha güçlü anladım ki, milyonlarca insanın dayanışması bundan sonra da devam edecek ve iktidar mutlaka yerle bir edilecektir. Ve o an büyük usta Nazım’ın şiirindeki “Dostlar ki bir kerre bile selâmlaşmadık, aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz” dizelerini anımsadım.
 
7- Gezi'den çadırlarımız söküldü, atıldı, yakıldı. Gezi polis işgali altında halka kapatıldı. Ama kitle kendine yeni eylem biçimleri ve yeni yaşam alanları yarattı. Duran adam eylemi tam da böyle bir anda ortaya çıktı. Ardından yeni parklarda forumlar başladı. Siz hangi foruma dahil oldunuz ve gelişmeler nasıl oldu?
Son derece barışçıl, çevreci, insani taleplerle sokaklara, alanlara, meydanlara çıkan ve Gezi Parkı direnişi ile sembolleşen süreçte güvenlik güçlerinin her türlü teçhizat da dahil olmak üzere kitlelere orantısız güç kullandığını, direnişi kırmak, mücadeleyi zayıflatmak için sadece Taksim’de veya İstanbul’da da değil, yurdun bir çok yerinde azgınca, vahşice saldırdığını biliyoruz.  Bu orantısız güç kullanmaya karşı başından beri “orantısız bir zeka” kullanan direnişçiler ve eylemcilerin belki de en renkli, en zekice eylem şekli “Duran Adam” oldu. Ve forumlar başladı.. Ben Yoğurtçudaki forumla katıldım. Yoğurtçu Parkındaki forum da, Abbasağa vd yerlerdeki forumlar gibi son derece canlı, katılımı yüksek ve verimli çalışmalara, fikirlere sahne oldu.
Gezide Yitirdiklerimiz
 
8- Park forumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Forumların bugünü ve geleceği üzerine düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ne bekliyorsunuz?
Forumlar ülkemiz için yeni siyaset üretme, dayanışma ve mücadele alanları olup, gözlemlediğim kadarıyla bazı eksiklikleriyle de olsa ülkede sürdürülen demokrasi, özgürlük ve eşit haklar mücadelesine önemli katkılar sunacaktır. Forumlarda öncelikle semtin yaşadığı sorunlar, daha sonra da mutlaka ülkemizin ve coğrafyamızın güncel sorunlar (3.Köprü, Kanal İstanbul ve Yeni Havaalanı doğa katliamına sebep olacak projeler, çevresel sorunlar, Zorunlu Din dersleri, 4+4+4 Eğitim Sistemi, Yerel Seçimlerde tavrımız ve Suriye sorunu) vb sorunlar paneller, seminerler gibi etkinlik ve eylemliliklerle işlemeli, kitleyi mutlaka süreçle ilgili bilgilendirmeleri yapmalı, hükümetten, yandaş medyadan kamuoyuna iletilen bilgi kirliliğine, manipülasyona izin vermemelidir.
Mücadele sadece forumlara sıkıştırılmamalı, yaşamın her alanında ve çok sayıda semtte, mahallede forumların çoğaltılmasına, kitleyle daha sıkı ilişkiler kurulmasına çalışılmalıdır. Ancak burada şöyle bir tehlike sözkonusu diye düşünüyorum. Forumlarda konuşulan konular aynılaşır, çevrenin, ülkenin, coğrafyamızın sorunlarına çözüm yolları aramaktan uzaklaşırsa, bir müddet sonra forumlar sıradanlaşabilir ve üstlendiği işlevi yitirebilir.
Gezi Taksim Dynma
 
9- Forumların biçimi ve örgütlenmesi sizce nasıl olmalı?
Mevcut forumların sayısı oldukça az ve mutlaka her mahallede, ya da hiç olmazsa birbiriyle içiçe olan kimi mahalleler birleşerek bir forum kurulabilecek şekilde örgütlenilmelidir. Örneğin Kadıköy’de 20 den fazla mahalle var. Gözlemlediğim kadarıyla mevcut forumlara sadece 5-6 mahalleden insanlar düzenli katılım sağlıyorlar. Forumlar bültenler, bildiriler hazırlamalı, internet sitesinden düzenli bilgilendirme yapmalıdır. Bültenler, bildiriler foruma katılanlarca sokak sokak, ev ev dağıtılmalıdır. Forumların birer internet sitesi kurmaları, forumlarına katılanları bu sitelere gerçek kimlikleriyle üye olarak kaydetmeleri ve bu üyelerin aynı zamanda Taksim Dayanışması ve Merkezi Koordinasyona da internet üzerinden üye olmaları merkezi karar, eylem ve etkinliklere zaman yitirmeksizin katılabilmeleri açısından son derece gereklidir.
 
10- Tüm forumlar arasında iletişim nasıl kurulmalı? Forumların merkezileşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Forumlar arası iletişim, forum temsilcileri, forum internet siteleri, il koordinasyon ya da Türkiye Koordinasyonu üzerinden sağlanmalıdır. Yerel ve merkezi forumların mutlaka internet siteleri oluşturulmalı, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ve iletişim olanakları kullanılmalıdır. Mahallelerde kurulan forumlarda seçilecek olan temsilci veya delegeler, il forumu (İstanbul için Taksim Dayanışması) ve Türkiye çapında oluşturulacak Merkezi Koordinasyon organlarında görev almalı, seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olmalı, böylece merkezileşme sağlanmalıdır.
ey Taksim boya sayggezi-direnisinde-13-uncu-gun-3359857
 
11- Taksim Dayanışma ve Forumlar arası ilişki nasıl olmalı?
Taksim Dayanışması ve il-ilçe ve semtlerdeki forumların bundan sonraki süreçte koordineli ve organize edilmiş şekilde dayanışmayı güçlendirmesi, büyütmesi, mevcut enerjiyi, önemli bir sinerjiye dönüştürebilmesi, çeşitli toplumsal eylem ve etkinliklerde daha hızlı refleks göstermesi için merkezi bir internet sitesi ve merkezi bir koordinasyon kurulu oluşturulmalıdır. Kurulacak internet sitesine tüm forumlardaki insanlar (sanal üye olmamaları teknik açıdan çözümlendikten sonra)  üye olmalıdır.  Kişilerin üyelik bilgilerinde hangi yereldeki forumda yer aldığı da belirtilirse yerel forumların işlevi de artacaktır.  Forumlarda koordinasyon için delege / temsilci seçilen kişiler Taksim Dayanışma Koordinasyonun seçiminde görev almalıdır.
 
 
Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” şiarıyla bundan sonra da mücadelede yerimi alacağımı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
Erdal YILDIRIM   
07.08.2013
 
Önsöz  Dergisi Logo Onsoz Dergisi

 

Saturday, 21 Eylül 2019

DUYURULAR

AVRUPA PANELLERİ

******

1-) DANİMARKA AARHUS 

Aarhus Alevi Kültür Merkezi

 

3 Mayıs Cuma 18:00 

 

"DERSİM TERTELESİ ve ALEVİ KATLİAMLARINI KONUŞUP

MAYIS AYINDA YİTİRDİĞİMİZ  68 ÖNDERLERİNİ" ANACAĞIZ.

  Aarhus DK Panel afii

ADRES: BREDSIFTEVEJ 8, 8210 AARHUS

 

Not: 4 Mayıs Cumartesi Saat 10:00'da HEDENSTED AKM'de Kahvaltıda buluşalım. 

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.

 ******

 

2-) ALM./BREMEN 

 

5 Mayıs Pazar  13:00

Bremen Cemevi 

 

"DERSİM SOYKIRIMI ve MAYIS ŞEHİTLERİ" PANELİ  

 Bremen panel afii 05.05.2019

 

Adres: Breitenweg 41, 28195 Bremen 

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.  

****** 

 

4-) ALM./HAMBURG

 

6 Mayıs Pazartesi  18:30

"DERSİM TERTELESİ VE 68 ÖNDERLERİ" Paneli 

 Hamburg panel afii 06.05.2019

Adres: Nobistor 33, 22767 Hamburg

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.

******

 

Makale Görünüm Sayısı
314409